ఆకాశమే హద్దురా..!

The sky is the limit

ఆకాశమే హద్దురా..!

ఎగిరే పక్షికి.. ఎగసే అలకి..

కరిగే కలకి.. కదిలే కథకి..

అందని నందనవనానికి..

ఆ బాల గోపాలుడి అందానికి..

అల వైకుంఠపురానికి..

అలరారు అందాల చంద్రుడికి..

వసివాడని పసి హృదయానికి..

తడి ఆరని కంటికి..

పారే నదికి.. వీచే గాలికి..

మదిలో ఆలోచనకి..

వేసే ప్రతి అడుగుకి..

సాహసమే శ్వాసగా సాగే..

ప్రతి మనసుకి.. ఆకాశమే హద్దురా..!

               – యుగ (కె.ఎమ్.కె)

ఇదీ చదవండి: మనసు మాటున మాటలు..

ఇదీ చదవండి: నిరీక్షణ..

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?