పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థుల కోసం JAYAM APP

jayam app

పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్‌ అవుతున్న అభ్యర్థుల కోసం, నిపుణులైన అధ్యాపకులతో వీడియో క్లాస్‌లు రూపొందించడం జరిగింది.

ప్రధానంగా Bank exams, DSC, TET exams, UGC NET, AP SET exams కోసం వీడియో క్లాస్‌లు రూపొందించడం జరిగింది.

ప్లేస్టోర్‌ నుంచి JAYAM APP download చేసుకోండి.

LOGO:

JAYAM APP LOGO
YUGANDHAR JAYAM APP LOGO

LINK: JAYAM APP 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?