మనసు మాటున మాటలు..

words from heart

# మనసు మాటున మాటలు.. #

ఆశయమే ఆయుధం..

ఆశలే ఆయువు..

ఊహలే ఊపిరి..

కోపమే ఉప్పెన..

శాంతమే సాంత్వన..

అంతమే ప్రశాంతం..

ఆశల పల్లకిలో.. ఊహల ఊయలలో..

రేపటి భవితలో.. నేటి కలలో..

కన్నీటి అంచున.. కష్టాల మాటున..

గుండె రోదన.. తెలియని వేదన..

మోయలేని బాధ.. తీరని వ్యథ..

ఏది ఏమైనా సాగాలి జీవన రథం..

లాగాలి జగన్నాథ రథచక్రం..

ఏ కళ్లు చూసినా ఇదే కథ..

ఏ మనిషిని కదిలించినా ఇదే వ్యథ..

ఏది ఏమైనా సాగాలి జీవనం..

జీవితం కావాలి బృందావనం..

                – యుగ (కె.ఎమ్.కె)

ఇదీ చదవండి: నిరీక్షణ…

ఇదీ చదవండి: ఏమిటి ఈ ‘మనిషి’ బ్రతుకు?

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?