తెలుగు కవులు

wait for lover

నిరీక్షణ..

నీ కోసమే ఈ అన్వేషణ… నీ కోసమే ఈ నిరీక్షణ… యదలో పొంగే ఆనందానికి… మదిలో ఉప్పొంగే దుఃఖానికి… పెదవి చాటున మౌనానికి… గుండె మాటున భావానికి… రేపటి స్వప్నానికి… నేటి సత్యానికి… క్షణక్షణం… ప్రతిక్షణం… నీవే సాక్ష్యం… ఈ జీవితం ఓ కాగితం… ప్రేమతో నువ్వు చేసిన సంతకం… క్షణాలు కరిగిపోతున్నాయి… గంటలు గడిచిపోతున్నాయి… రోజులు యుగాల్లా గడుస్తున్నాయి… కానీ నీ జ్ఞాపకాలే ఊపిరిగా… నీ ఆశలే ఆయువుగా… నువ్వే నా సర్వంగా… బతికేస్తున్నా… ఎందుకో […]

నిరీక్షణ.. Read More »

telugu poets

తెలుగు కవుల పద క్రీడా విన్యాసం

II తం భూసుతా ముక్తి ముదార హాసం వందే యతో భవ్య భవం దయాశ్రీ శ్రీ యాదవం భవ్య భతో యదేవం సంహారదా ముక్తిముతా సుభూతంII ఈ శ్లోకాన్ని ఎడమ నుంచి కుడికి చదివినా, కుడి నుంచి ఎడమకు చదివినా ఒకేలా ఉంటుంది. ఈ శ్లోకం ”శ్రీరామకృష్ణవిలోమ కావ్యం”లోనిది. # తెలుగు కవుల పద క్రీడా విన్యాసం # ఈ కావ్యాన్ని రాసిన మహానుభావుడు దివిసీమలో 14వ శతాబ్దంలో జనించిన దైవజ్ఞ సూర్యసూరి. ఆయన ఆలోచనల్ని, కవిత్వాన్ని

తెలుగు కవుల పద క్రీడా విన్యాసం Read More »

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?