అమృతమయం

sumati satakam

తెలుగు భాషా ప్రియుల కోసం బద్దెన కవి రచించిన సుమతీ శతకంలోని కొన్ని అమృతమయ పద్యాలు. # అమృతమయం #

పద్యం – 1

ధీరులకు జేయు మేలది
సారంబుగ నారికేళ సలిలముభంగిన్‌
గౌరవమున మణి మీదట
భూరి సుధావహమునగును భువిలో సుమతీ

తాత్పర్యం:

నారికేళ వృక్షమునకు ఎంత నీరుపోసి పెంచిన, అది అంత బలవంతమై నారికేళములిచ్చును. అటులనే శ్రేయోభిలాషులకు చేసిన ఉపకారం అనునది ఉచితమైనది. అది గౌరవమును, సుఖోన్నతిని కలుగజేయును.

పద్యం – 2

లావు గలవాని కంటెను

భావింపగ నీతిపరుడు బలవంతుండౌ

గ్రావంబంత గజంబును

మావటివాఁ డెక్కినట్లు మహిలో సుమతీ.

తాత్పర్యం:

శరీర బలము గలవాని కంటే బుద్ధి బలము గల మానవుడు శక్తిమంతుడు. ఎట్లనగా గొప్ప బలము గల ఏనుగును మావటివాడు స్వారీ చేస్తుండడం ఇందుకు నిదర్శనం.

పద్యం – 2

శుభమున నొందని చదువును

నభినయమును రాగరసమునందని పాటన్

అభిలాష లేని కూటము

సభ మెచ్చని మాటలెల్లఁ జప్పన సుమతీ

తాత్పర్యం:

ప్రయోజనం లేని విద్య, నటనకు, రాగానికి సంబంధములేని  పాట, కోరికలేని సాంగత్యం, సభ మెచ్చని వాక్యాలు రసహీనం అనగా అవి పూర్తిగా వ్యర్థం.

ఇదీ చూడండి: అర్జున x ఆదియోగి: గెలుపెవరిదో తెలుసా?

ఇదీ చూడండి: ప్రజాకవి వేమన పద్యరత్నాలు

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?