నాన్న పొట్ట గ్యాస్ స్టేషన్‌

gas station

“నాన్న పొట్ట గ్యాస్ స్టేషన్‌”

                   – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?