మరీ అంత స్పీడ్‌గా వద్దు డార్లింగ్‌!

speed kills

”మరీ అంత స్పీడ్‌గా వద్దు డార్లింగ్‌!”

                        – సంతోష్ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?