చేస్తున్న పనిపై శ్రద్ధ వహించాలి

vivekananda

“ఫలితంపై ఎంత శ్రద్ధ చూపిస్తారో, దానిని పొందే పద్ధతుల్లోనూ అంతే శ్రద్ధ పాటించాలి.”

     – స్వామి వివేకానంద

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?