భక్తులు తెచ్చే పాలు ఏంచేద్దాం!

nagula chaviti special

“భక్తులు తెచ్చే పాలు ఏంచేద్దాం!”

       – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?