ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం!

kartika deepam

“ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం!”

                 – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?