ముందు మీ వెనుక మీరు చూసుకోండి..!

guruvinda cartoon

“ముందు మీ వెనుక మీరు చూసుకోండి..!”

             – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?