ప్రయత్నంలో రాజీ పడకూడదు!

ramakrishna quotes

“గమ్యం స్థిరంగా ఉండాలి.

ప్రయత్నంలో రాజీ పడకూడదు.

అప్పుడు విజయం మనదవుతుంది.”

 

               – రామకృష్ణ పరమహంస

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?