కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వచ్చిందా..!

Did the electricity bill get higher ..!

“కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వచ్చిందా..!”

                                 – అయ్యప్ప (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?