అర్జునా.. పోరాడి గెలవాలి!

krishnarjunulu

“జీవితం ఓ యుద్ధరంగం. పోరాడి గెలవాలి. నీ ప్రయత్నం ఆపనంత వరకు నువ్వు ఓడిపోనట్లే లెక్క.”

                                        – భగవద్గీత

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?