ఎవరో ఒకరు త్వరగా కనేయండి!

masterfm cartoons

“ఎవరో ఒకరు త్వరగా కనేయండి!”

                                  – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?