బానిసత్వ సంకెళ్లు ఇంకెన్నాళ్లు!

che guevara quotes

“ఒకరి కాలి కింద బానిసలా నీచంగా బ్రతికే బదులు, లేచి నిలబడి ప్రాణం ఒదిలేయడం మేలు!”

                                                                              – చేగువెరా

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?