బీపీ పెరిగిపోతోంది!

stock market cartoons

బీపీ పెరిగిపోతోంది!

పేషెంట్‌ : “బీపీ పెరిగిపోతోంది!”

డాక్టర్‌ : ఎప్పటి నుంచి ఇలా అవుతోంది?

పేషెంట్ భార్య : స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టినప్పటి నుంచి… డాక్టర్‌!

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?