భగీరథ ప్రయత్నం

bhagiratha

“భగీరథ ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా ఆశయాలు నెరవేరి తీరుతాయి.”

                             – ఆర్యోక్తి

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?