పులివి, సింహానివి అయితే మాత్రం..!

you are a lion, so what?

“పులివి, సింహానివి అయితే మాత్రం..!”

                         – సంతోష్‌ నెమళికొండ 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?