పనిచేయకుండా.. ఫలితాన్ని పొందలేరు!

Without working .. can not get the result!

“శ్రద్ధగా పనిచేయకుండా

ఎవరూ మంచి ఫలితాన్ని పొందలేరు!”

       – భగవద్గీత

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?