పువ్వులలో పెట్టి ఇస్తాం..కానీ..!

We put it in flowers, but!

“పువ్వులలో పెట్టి ఇస్తాం..కానీ..!”

                             – అయ్యప్ప (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?