కెరటం నా ఆదర్శం!

The wave is my ideal!

“కెరటం నా ఆదర్శం!

లేచిపడుతున్నందుకు కాదు,

పడినా లేస్తున్నందుకు!”

 

      – స్వామి వివేకానంద

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?