Risk and Money Management

Risk and Money Management

రిస్క్‌ అండ్‌ మనీ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఒక ట్రేడర్​ ఒక రూపాయి లాభాపడుతున్నాడు అంటే.. అదే సమయంలో మరో ట్రేడర్​ ఆ రూపాయి నష్టపోతున్నట్టు. అదే విధంగా.. ఒక బృందంలోని ట్రేడర్లు లాభాలు పొందుతున్నారు అంటే.. మరో బృందం నష్టాలు పాలవుతున్నట్టు. # Risk and Money Management # అయితే వీటి మధ్య ఒక వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అదే.. రిస్క్​/మనీ మేనేజ్​మెంట్​ను అర్థం చేసుకునే విధానం. ది డిసిప్లీన్డ్​ ట్రేడర్​ పుస్తకంలో మార్క్​ డౌగ్లస్​ చెప్పింది ఏంటంటే.. […]

Risk and Money Management Read More »