ఫారెన్ నుంచి బురద తెప్పించారట..!

Sludge from Foreign ..!

“ఫారెన్ నుంచి బురద తెప్పించారట..!”

                     – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?