వరుడుకి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్‌!

masterfm cartoons

“వరుడుకి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్‌!”

                       – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?