అడ్రస్ ఇస్తే నేరుగా వెళ్తా!

masterfm cartoon

“అడ్రస్ ఇస్తే నేరుగా వెళ్తా!”

                                    – సంతోష్ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?