మందుబాబుల విరహ వేదన

మందుబాబుల విరహ వేదన

“పంచాయతీ ఎన్నికలు అయిపోయిన వేళ!

మందుబాబుల విరహ వేదన”

 

Note: మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?