లబ్‌ లబ్‌ లబ్‌… డబ్‌ డబ్‌ డబ్‌

lab dab

“లబ్‌ లబ్‌ లబ్‌… డబ్‌ డబ్‌ డబ్‌”

 

స్టాక్‌మార్కెట్‌లో… విషయం తెలియకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే… ఇక అంతే!

(* నష్టపోవడం ఖాయం)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?