ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్‌ స్టాక్స్‌ 2021

fundamentally strong companies
Some Fundamentally strong stocks in India
# ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్‌ స్టాక్స్‌ 2021 #

Name of the stocks
Price (Rs.)
M.Cap (Rs.Cr.)
Book value growth (5Y) %
Return (5Y) %
Gross margin return on investment (GMR Score)
Saregama 3,726.20 6,292.15 22.66 75.47 55.94
Navin Fluorine 3,722 18,430.62 20.1 52.95 55.5
Divi’s Labs 4,832.30 1,27,695.70 16.71 30.21 54.64
NOCIL 286.55 4,770.04 21.37 32.17 54.32
Bajaj Holdings 4,737.40 52,697.48 19.43 19.93 53.39
Jubilant Food 4,045.90 53,349.80 13.51 53.04 52.97
Mind Tree 4,184.60 68,764.62 12.8 54.06 52.35
Zensar Tech 478.15 10,791.96 12.88 19.22 52.19
Bharat Rasayan 12,127.90 5,154.46 37.82 47.9 51.27
Grindwell Norton 1,424.65 15,661.34 12.28 33.4 50.91

Note: లాంగ్‌ టెర్మ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ చేయాలనుకున్నప్పుడు కచ్చితంగా ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్‌ కంపెనీలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే రెగ్యులర్‌గా వాటిని ట్రాక్‌ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.

Note: ఈ వ్యాసంలో పేర్కొనబడిన స్టాక్స్‌ కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీటిని వ్యాసకర్త యొక్క రికమండేషన్లుగా భావించరాదు.

ఇదీ చదవండి: బెస్ట్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్‌

ఇదీ చదవండి: Different types of markets

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?