భారత్ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చిన రైతన్నలు

Bharath bandh cartoon

“భారత్ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చిన రైతన్నలు”

               – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?