చివరికి మగజాతికి ప్రమాదముందోయ్..!

Eventually the male race is in danger!

“చివరికి మగజాతికి ప్రమాదముందోయ్..!”

                                      – అయ్యప్ప (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?