తొందర పడకు సుందరవదన!

don't chase stock market
ఛేజ్‌ చేసి స్టాక్స్‌ కొనవద్దు!
స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి అవకాశాలు మళ్లీ మళ్లీ వస్తుంటాయి!
ఎలా అంటే?
ఒక బస్సు తప్పిపోతే, మరో బస్సు తప్పకుండా వస్తుంది కదా! అలాగే!
 కాస్త ఓపిక పట్టండి!

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?