పేక ఆడడానికి వచ్చావా?

Did you come to play cards?

 

స్టాక్‌ మార్కెట్‌

X-MAN:                       సార్‌ మంచి ట్రేడింగ్‌ బెట్‌ చెప్పండి సార్‌!

Financial advisor:  నీవు ఇన్వెస్ట్‌ చేయడానికి వచ్చావా? పేక ఆడడానికి వచ్చావా?

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?