కరోనా పేరు చెప్పి .. జీతం తగ్గించారు!

Corona effect - Salary reduced!
వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌
కరోనా పేరు చెప్పి…… జీతం తగ్గించారు!
వర్క్‌ మాత్రం డబుల్‌ చేశారు. చెత్తనా —– లు!

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?