మందబుద్ధులు

Chanakya ethics

“పనులు చెడిపోతే మందబుద్ధులు తమ ప్రయత్నలోపం అని చెప్పకుండా, ఏవేవో దోషాలు వర్ణించి చెబుతారు.”

– చాణక్య నీతి

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?