బ్రహ్మదేవ… స్క్రిప్ట్‌ కావాలి!

masterfm cartoons
“బ్రహ్మదేవ… స్క్రిప్ట్‌ కావాలి!”

        – సంతోష్‌ నెమళికొండ 

 (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?