జేబు దొంగలు ఉంటారు జాగ్రత్త..!

Beware of pickpockets

“జేబు దొంగలు ఉంటారు జాగ్రత్త..!”

                         – అయ్యప్ప (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?