మీ స్వశక్తిని నమ్ముకోండి!

shakespeare quotes
“నన్ను నేను నమ్ముకున్న ప్రతిసారి విజయం నన్నే వరించేది!
ఒకరిపై ఆధారపడిన ప్రతిసారి నన్ను నేను నిందించుకోవాల్సి వచ్చేది!
చివరికి నాకు అర్థమయ్యింది ఏమిటంటే
స్వశక్తికి మించిన ఆస్తి లేదని!!!”

 

                 – షేక్స్‌పియర్‌

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?