ఆరు నూరైనా వడ్డానం చేయిస్తా..!

Be sure to buy jewelry darling!

“ఆరు నూరైనా వడ్డానం చేయిస్తా..!”

                                           – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?