నా దృష్టిలో అందరూ సమానమే!

all are equal before me: corona

“నా దృష్టిలో అందరూ సమానమే!”

                         – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?