నిజమైన నాస్తికుడు!

vivekananda

“దేవుని యందు నమ్మకం లేనివాడు నాస్తికుడు కాదు.

తనపై తనకు నమ్మకం, ఆత్మవిశ్వాసం లేనివాడు నిజమైన నాస్తికుడు.

అలాంటి వాడు జీవితంలో ఏమీ సాధించలేడు.”

 

                                                                                                             – స్వామి వివేకానంద

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?