రామా కృష్ణా అనుకునే రోజులు పోయాయ్!

masterfm cartoons

“రామా కృష్ణా అనుకునే రోజులు పోయాయ్!”

                                                     – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట‌ు)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?