మార్పునకు నాంది నీవే పలకాలి

gandhi quotes

“ప్రపంచంలో ఏ మార్పు కోరుకుంటావో…

దానికి నీవే నాంది పలకాలి.”

                              – మహాత్మా గాంధీ

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?