మాంచి దిట్టంగా ఉన్నాడని నేనే వేసేశా!

masterfm cartoons

‘మాంచి దిట్టంగా ఉన్నాడని నేనే వేసేశా!’

                           – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్టు)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?