మనబ్బాయి చాలా షార్పండి…

masterfm cartoons

“మనబ్బాయి చాలా షార్పండి…”

                                             – సంతోష్ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?