మగవాళ్లు ఢాంఢాం!

masterfm cartoon                                     నా మాట వినవే… నీ పాట ఆపవే!

 
                                           “మగవాళ్లు ఢాంఢాం!”

                                                – సంతోష్ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?