ప్రపంచం మీ పాదాక్రాంతం

swami Vivekananda quotes
“మనస్సు కండరాలు ఒకేసారి అభివృద్ధి చెందాలి. ఇనుప నరాలు, కుశాగ్ర బుద్ధి – ఇవి ఉంటే ప్రపంచం మీ పాదాక్రాంతం అవుతుంది.
                                                   – స్వామి వివేకానంద

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?