కూరగాయల హత్యాప్రయత్నం!

masterfm cartoons

”        కూరగాయల హత్యాప్రయత్నం!”

                                  – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్టు)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?