ఈవిడ డ్రమ్ము కాదు సార్‌ మా ఆవిడ

masterfm cartoons

“ఈవిడ డ్రమ్ము కాదు సార్‌ మా ఆవిడ…”

                                                  – సంతోష్ నెమళికొండ

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?