ఆమె వాడకం మామూలుగా ఉండదు!

santosh cartoons

“ఆమె వాడకం మామూలుగా ఉండదు!”

                              – సంతోష్‌ నెమళికొండ (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?